Przepisy

Zgodnie z ustaw┬▒ z dnia 10 wrze┬Ânia 2009 roku o zmianie ustawy o og┬│aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urz├¬dowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) umieszczone zostaj┬▒ na stronie linki do strony internetowej Rz┬▒dowego Centrum Legislacji:

   Serwis Dziennik Ustaw
   Serwis Monitora Polskiego


Pozwoli to na wgl┬▒d i pobieranie w formie dokumentu elektronicznego ca┬│ych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego bezpo┬Ârednio u ┬╝ród┬│a, co da gwarancj├¬ zachowania cechy ┬╝ród┬│a prawa pobranego dokumentu.

 


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego