Druki do pobrania

oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowiazkow Ściągnij
plik doc

oswiadczenie inwestora o zawiadomieniu organow z art. 56 Ściągnij
plik doc

oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych Ściągnij
plik doc

oswiadczenie o podjęciu obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego Ściągnij
plik doc

informacja o danych dotycz±cych planu bios Ściągnij
plik doc

informacja geodety Ściągnij
plik doc

uzupelnienie wniosku - zawiadomienia Ściągnij
plik doc

wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Ściągnij
plik doc

zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych Ściągnij
plik doc

zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych Ściągnij
plik doc

karta informacyjna dane statystyczne budynku Ściągnij
plik doc

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy Ściągnij
plik doc

Wykaz dokumentow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i pozwolenia na uzytkowanie Ściągnij
plik doc

zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki Ściągnij
plik doc

Wniosek o udostepnienie akt Ściągnij
plik doc