Druki do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót
(w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)
Ściągnij
plik DOC
             Ściągnij
plik PDF

Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
(w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)
Ściągnij
plik DOC
             Ściągnij
plik PDF

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
(w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)
Ściągnij
plik DOC
             Ściągnij
plik PDF

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót - PB-12
(w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)
Ściągnij
plik DOC
             Ściągnij
plik PDF

Wniosek o wydanie za¶wiadczenia Ściągnij
plik DOC
             Ściągnij
plik PDF

O¶wiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji Ściągnij
plik DOC
            

informacja o danych dotycz±cych planu bios Ściągnij
plik DOC
            

oswiadczenie o podjęciu obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego Ściągnij
plik DOC
            

oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych Ściągnij
plik DOC
            

oswiadczenie inwestora o zawiadomieniu organow z art. 56 Ściągnij
plik DOC
            

oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowiazkow Ściągnij
plik DOC
            

uzupelnienie wniosku - zawiadomienia Ściągnij
plik DOC
            

wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Ściągnij
plik DOC
            

zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych Ściągnij
plik DOC
            

zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych Ściągnij
plik DOC
            

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy Ściągnij
plik DOC
            

karta informacyjna dane statystyczne budynku Ściągnij
plik DOC
            

Wykaz dokumentow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i pozwolenia na uzytkowanie Ściągnij
plik DOC
            

zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki Ściągnij
plik DOC
            

Wniosek o udostepnienie akt Ściągnij
plik DOC
            

informacja geodety Ściągnij
plik DOC