A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim

Oferty pracy

Oferty pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

REFERENT prawny w WYdziale Organizacji i Nadzoru

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nysa

Adres Urzędu : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim, ul. Parkowa 2-4, 48-300 Nysa

WARUNKI PRACY:

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- kontaktz klienetem zewnętrznym

- praca także poza siedzibą urzędu (uczestnictwo w czynnościach dowodowych)

- brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,

- miejsce pracy: parter, drzwi zewnętrzne z progiem bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wewnętrzne i do pokoi bez progów, toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ:

- udział w przygotowaniu aktów prawnych z zakresu działania orgaów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego,

- obsługa prawna Inspektoratu,

- przygotowywanie pism procesowych,

- udzielanie wyjaśnień przepisów z zakresu działania Inspektoratu,

- rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi

WYMAGANIA NIEZBEDNE:

- wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

- umiejętność analitycznegomyślenia,

- umiejętnść formułowania pisemnych stanowisk,

- komunikatywność,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- oświadzcenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadzcenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyśłne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek

TERINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- dokumenty należy składać do 22 marca 2017r.

- decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowalnego w powiecie nyskim, ul. Parkowa 2-4, 48-300 Nysa

INNE INFORMACJE:

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

- w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 408 5222Opublikował: Arkadiusz Janowski
Publikacja dnia: 14.03.2017
Podpisał: Arkadiusz Janowski
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 5 780