Aktualności

2016-03-25

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim informuje, iż w wyniku naboru na wakujące stanowiskoinspektora nadzoru budowalnego został wybrany Pan Stefan Świerczek zamieszkały w Nysie.

wprowadzil: Arkadiusz Janowski
Strona główna